Vsmart Extensions

КартаКозеферма

    През последните 25-30 години се наблюдава тенденция за увеличаване търсенето на качествено, постно червено месо в световен мащаб. Тъй като козето месо съставлява около 63% от консумираното червено месо в света, това доведе до значително нарастване търсенето му, а оттам и до трайна тенденция за разрастване на специализираното месодайно козевъдство.

DSC00171   Kozeferma 1 main 

   Породата Боер, с уникалните си биологични, стопански и функционални характеристики е хит на пазара, с рекордни цени за разплодните животни и висококачествено месо за ценители. Животните от тази порода са с впечатляващ екстериор -едри, ръстови, с много добре изразени месодайни форми на тялото.

 • Живото тегло на козите е 80-100kg, а на мъжките  110-130kg, като при някои достига до 150kg.
 • Много добра плодовитост - средно 180-200%.
 • Изключителна скорозрялост на животните - мъжките достигат полова зрялост на 7-8 месеца, а женските на 10-12 месеца.
 • По-продължителен развъден сезон, позволяващ интензификация на размножителния процес и получаване на 3 раждания за 2 години.
 • Живо тегло при раждане на яретата е 3,4-3,7kg.
 • Средният дневен прираст до 60-70 дневна възраст е 200-300g., а при интензивно угояване може да достигне 400g.
 • Млечността на майките е висока - достатъчна за отглеждане на родените 2-3 ярета
 • Изключително спокойни животни, затова на галено ги наричат "благородните великани". Те са много здрави, устойчиви и непретенциозни към храната и условията на отглеждане.
 • Усвояват отлично пасищната растителност, включително бурени, храсти и листна маса. Затова ги наричат "живите храсторези" и чистачи на пасища. Използват се за поддържане на ландшафта и подобряване на терени.
 • Може да се използват за разплод до 10 годишна възраст.

 Изключително добрите месодайни качества са най-ценната характеристика на породата Боер. По-долу в таблицата е показано сравнение между козето месо и други широко консумирани меса. Можем да обобщим следното за месото:

 • Отлични диетични качества на месото - поради здравословната комбинация от високо съдържание на протеин и много ниско ниво на мазнини и холестерол, то е лидер сред диете меса.
 • Отличен вкус и аромат - липса на специфичен мирис, характерен за козето месо от други породи, което се предава и на кръстоските.
 • Отлични кланични качества - висок рандеман, високо качество на трупчето по системата  EUROP, голям дял на първокачественото месо и др.
 • Най-ценните трупчета за пазара се получават от млечни ярета с тегло 4-12kg., от 5-6 месечни животни трупчетата са с тегло 15-20kg., а от 12-18 месечни животни трупчетата са около 25kg.

 

Сравняване на козето месо от Боер с други видове меса.

Признак в 100g.

печено месо.

Видове месо
Козе Телешко Свинско Агнешко Пилешко
Калории 122 245 310 235 120
Мазнини (g) 2.6 16 24 16 3.5
Наситени мазнини (g) 0.8 6.8 8.7 7.3 1.1
Протеин (g) 23 23 21 22 21
Желязо (mg) 3.2 2.9 2.7 1.4 1.5

 Източник: USDA Handbook, H&B Bulletin 72